495692595-1024x684-2

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dover werkt in de grijze buitenruimte met het verzorgen van verkeersmaatregelen voor een veilige en snelle doorstroming van het verkeer op momenten dat de druk groot is. Wij verdienen ons brood in de buitenruimte en zijn afhankelijk van onze medewerkers. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat wij zorgvuldig met de wereld en de mensen om ons heen omgaan. Dat doen we bijvoorbeeld door actief te werken aan het terugdringen van onze carbon footprint, met de inzet van milieuvriendelijk materieel en door veel voorlichting over veilig werken te geven. Ook hebben we ons aangesloten bij diverse branche- en keteninitiatieven die een duurzaam bedrijfsleven nastreven.

Dover Verkeersmaatregelen B.V. is onderdeel van de Leeuwenstein Groep. Alle duurzaamheidsinitiatieven worden op groepsniveau geïnitieerd. Raadpleeg voor ons volledige MVO-beleid en nog meer inzicht in hoe wij werken aan een duurzame wereld, de website van de Leeuwenstein Groep.