IMG_2616-2

Verkeersplannen en engineering

Verkeersmaatregelen vragen om een goede voorbereiding. Dover kan al in de aanbestedingsfase meedenken en adviseren over de meest efficiënte inzet van verkeersmaatregelen voor een contract of project. Maar we kunnen ook het vergunningstraject overnemen of een bestaand plan voorzien van een gedetailleerde tekening of nieuwe berekening. Hierbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de geldende richtlijnen van opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, provincie of gemeente:

  • Inventarisatie van vereiste en benodigde verkeersmaatregelen bij uitvoering van wegwerkzaamheden.
  • Onderzoek naar omleidingsmogelijkheden voor de verschillende verkeersstromen.
  • Berekening van consequenties van de gekozen aanpak voor de verschillende verkeersstromen.
  • Uitwerking van omleidingen op tekening.
  • Ontwerp en voorbereiding van (tijdelijke) verkeersmaatregelen inclusief kostenraming.
  • Vergunningaanvragen; coördinatie en communicatie richting Rijkswaterstaat, provincie of gemeente.
  • Inventarisatie van bestaande bebording.